GLOBALA FÖRÄNDRINGAR

Vårt uppdrag på NUDIENT är att stärka global förändring samtidigt som vi bidrar till en renare jord genom att ha tydliga mål för att kontinuerligt optimera och förbättra våra interna och externa processer. Genom vårt arbete, tror vi att små handlingar kan leda till stor påverkan för att göra skillnad i världen.

Transparens

Vi spårar och mäter vår dagliga verksamhet och våra produkters miljöavtryck för att identifiera förbättringsområden.

OPTIMERA ENERGI OCH RESURSANVÄNDNING

Vi sätter upp mål för att optimera energi- och resursanvändning, med fokus på återvunnet material för att minska avfall och utsläpp.

Samarbete med TIDE

Ge tillbaka till samhället: Ett samarbete med #tide ocean material® för att samla in och återvinna plastflaskor från havet, samtidigt som vi använder återvunnet material i våra produkter.

UTBILDNING OCH MEDVETENHET

Sprida kunskap om vikten av återvinning och ansvarsfulla val i ens dagliga liv för att driva förändring och ge individer möjlighet att göra en positiv inverkan på miljön.

Ett skal, en flaska

För varje skal som säljs av NUDIENT kommer Tide att samla in en plastflaska från havet

1 000 000 FLASKOR

Då vi för närvarande arbetar med att göra förbättringar inom ovan nämnda områden, ser vi lika mycket värde i externa initiativ. Vi inleder därför ett samarbete med #tide ocean material® som hjälper oss att samla in en plastflaska från havet för varje skal som säljs av NUDIENT. Att göra oss av med plast må vara svårt, men vi kan ge plast ett nytt syfte. Vårt plastmaterial är i första hand 100% återvunnet – hämtat från GRS-leverantörer (global recycle standard). Vårt mål är att återvinna 1.000.000 plastflaskor som samlas in från havet genom att samarbeta med organisationen Tide.

Journal