1 skal, 1 plastflaska

Varje år hamnar över 8 miljoner ton plastavfall i våra hav. Marina arter strasslas in i plastavfallet och misstar det för mat, vilket utgör ett enormt hot mot vårt ekosystem. Plastföroreningar hotar också människors hälsa då det påverkar vår livsmedelssäkerhet och kvalitet samt bidrar till klimatförändringar.

Tide ocean SA är en organisation som grundades i Schweiz 2019 av Thomas Schori och Marc Krebs för att ta itu med havsbunden plastförorening med utlöpare i Sydostasien och Latinamerika. För att skydda våra hav, fauna och flora, jobbar #tide® med lokala fiskare som får rättvisa löner för att samla in plastavfall. #Tides mål är att samla in 1 miljard plastflaskor från havet till 2025.

För att jobba mot en förändrning och ett slut på plastförorening, är vi stolta över samarbetet mellan Nudient och #tide®. Nudient stödjer #tide®s resa och mål att samla in 1 miljard plastflaskor till 2025. För varje produkt som säljs av NUDIENT kommer en plastflaska att samlas in från havet av #tide®. I sin tur kommer #tide® att återvinna plastavfallet och ge det ett nytt syfte i form av pellets, garn, canvas och filament av högsta kvalitet.

Thin Collection