Köpvillkor

Allmänt 

Välkommen till "Happy three friends AB" (senare refererat till som "Nudient") och vår hemsida, Nudient.com. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via Nudient.com och därtill hörande sidor, (”Hemsidan”). Villkoren utgör ett avtal mellan dig och "Happy three friends AB", organisationsnummer: 559220-8796, Brunnsgatan 4, 11138 STOCKHOLM (”Nudient” eller ”vi”). 


Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via hemsidan. Vi ber dig noga läsa igenom Villkoren innan vidare användning av hemsidan. 


Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till följande villkor. 


 För att kunna beställa på hemsidan måste du ha fyllt 18 år. "Nudient" accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Vi förbehåller oss rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).


"Nudient" reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på hemsidan, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. "Nudient" har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt så kommer vi naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med beställningen. All bildinformation på hemsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.Hemsidan, samt allt innehåll på denna, ägs av "Nudient" eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från "Nudient".

Personlig information

När du handlar på vår hemsida kommer vi att spara vissa av dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra ditt köp. Du har rätten att begära tillgång till din data och om någon information är felaktig kan du få den ändrad eller borttagen. Vi kan också komma att använda cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av denna hemsida. Du kan läsa mer om hur vi använder personuppgifter och cookies här.

Priser, avgifter och betalning

När vi har tagit emot en beställning av dig kommer vi att skicka en bekräftelse till din mejladress. Det är därför viktigt att du skriver in rätt uppgifter när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuella kontakter med vår kundtjänst. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på att du genomfört köpet.


Du kan välja att betala med bank-, kreditkort eller genom faktura. "Nudient" har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av "Nudient". Vid fakturabetalning eller delbetalning kan vår samarbetspartner komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. "Nudient" förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på hemsidan.


Köp genom faktura administreras av Klarna, den tjänsten kan endast användas av kunder i Sverige, Norge, Danmark, Österrike, Tyskland och Finland. Vid betalning med bank- eller kreditkort sköter en betalningsförmedlare alla våra banktransaktioner. "Nudient" lagrar eller hanterar inte några bank- eller kreditkortsnummer."Nudient" kan erbjuda kampanjer på hemsidan som har förmånligare villkor än vad som framgår av dessa "Villkor", t.ex. rabatter eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av "Nudient" i samband med kampanjen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på hemsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker. 


Nudients betalningsalternativ: 


Paypal 

Apple 

Pay 

Visa / Mastercard 

Klarna 

Leverans och avbeställning

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på hemsidan. Om inte annat särskilt avtalats, t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager. 


Du har rätt att avbeställa en order om den ej har skickats.Om du upplever att leveransen av en vara är osedvanligt försenad vilket föranleder att du inte längre vill genomföra köpet åligger det dig att göra en avbeställning. I det fall försändelsen redan har skickats måste kunden ta emot beställningen. En avbeställning är inte giltig förrän en bekräftelse har mottagits från oss. Om en produkt inte längre säljs har "Nudient" rätten att avbryta köpet och göra en återbetalning. Vi underrättar kunden om en returvara eller en motsvarande produkt finns tillgänglig. 

"Nudient" ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor. 


Vår ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på hemsidan är begränsad till det totala beloppet av din beställning. "Nudient" har inget ansvar för indirekta förluster. 

Ångerrätt och bytesrätt

Du har rätt att byta ut en/alla produkter som du har köpt direkt från vår webbplats inom 30 dagar efter att du mottog produkten. 


Produkten ska vara i samma nyskick som när den mottogs. Produkten ska även ligga i sin originalförpackning med intakta etiketter och skyddande klistermärken. 


En produkt kan endast bytas mot en produkt av samma eller lägre värde. Om du vill byta till en dyrare produkt måste en retur göras och vi kommer att utfärda en full återbetalning. Efter detta kan du om du önskar lägga en ny beställning för rätt produkt.


Produkter som köps direkt från vår webbplats måste returneras till vårt lager för att ett byte ska kunna göras.Vänligen observera att du kan behöva betala frakten för returpaketet. "Nudient" betalar däremot fraktkostnaderna när den nya produkten skickas hem till dig. 


Du har alltid 14 dagars ångerrätt från dagen då varorna mottagits. Vi återbetalar alla varor som inte använts eller är i väsentligt oförändrat skick."Nudient" betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. "Nudient" får dock vänta med återbetalningen tills det att vi tagit emot varan eller du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto.Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommit eller att det finns hinder för sådan återbetalning.


Tänk på att om du valt att betala med faktura så börjar de 14 dagarna på fakturan löpa från den dag då paketet skickas ifrån oss. Du står som betalningsskyldig under hela retur- eller bytesprocessen. 

Garanti och reklamation

"Nudient" garanti gäller i 12 månader. Produkterna är tillverkade för att leva upp till våra höga kvalitetskrav, utöver det täcks även produkterna av vår garanti mot eventuella tillverkningsfel. För att anmäla ett garantiärende, kontakta kundtjänst.


Notera att "Nudient" garanti inte täcker:


· Fel eller skador som orsakats av felaktig användning/slarv (slag, bucklor, krosskador, tappade produkter etc.) eller olyckor.


· Estetiska förändringar, defekter och skador som sker under normalt slitage och åldrande (mindre repor, slitage, formförändring eller flagnande färg etc.). 


· Installationsfel vilket innefattar bubblor, damm och sprickor. 


· Defekter och skador på grund av förlust, stöld, brand, vatten, naturkatastrof, extrem kyla eller extrem värme.


· Underlåtenhet att följa skötselråd kan ogiltigförklara garantin. 


· Garantin täcker enbart själva produkten, inga telefoner täcks av garantin. 


Produkter köpta hos en återförsäljare kan du inte byta eller reklamera hos oss.Vi ber dig istället att kontakta din återförsäljare gällande ditt ärende. 


Det är viktigt att du som kund noga undersöker varan när du tagit emot den. Om din vara skadats under transport måste du rapportera detta så snart som möjligt till transportören. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av varan upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde så ska du kontakta oss inom 30 dagar.Eventuella klagomål ska göras till vår kundtjänst. Vänligen förse oss med ditt ordernummer och anledningen till ditt klagomål så återkommer vi med vidare instruktioner om återlämning av varan.Felaktiga produkter som återlämnas till oss ska behandlas varsamt av kund och som om de var felfria. Oavsett orsak till retur, så är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transport. Om en vara ska bytas ut så görs detta mot en vara av motsvarande modell. Om en viss produkt inte finns längre har kunden istället rätt till återbetalning. Om det uppstår en tvist mellan dig som kund och "Nudient" och vi inte lyckas lösa tvisten, kan du skicka ett klagomål till EU:s funktion om tvistlösning på nätet, Online Dispute Resolution. Mer information hittar du via följande länk http://ec.europa.eu/odr. 

Användargenererat innehåll

Vår webbsida kan inkludera användargenererat innehåll från till exempel sociala medier. "Nudient" tar inget juridiskt ansvar för sådant material. I fall du misstänker ett upphovsrättsintrång, intrång i annan rätt eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på webbsidan, vänligen kontakta vår kundservice.  

Äganderätt

Alla varor förblir "Nudient" egendom till dess fulla betalning kommit bolaget tillhanda.Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. 


"Nudient" förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Force majeure

Vid händelse av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof eller liknande händelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, kommer "Nudient" att kunna tillämpa sig av force majeure. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om detta inträffar kommer vi att försöka underrätta kunden om detta. Vid eventuell tvist följer vi naturligtvis Allmänna Reklamationsnämndens beslut. 

Tillämplig lag och jurisdiktion

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna webbsida. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, med undantag för fall då "Nudient" självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sitt hemvist.

Ändringar av villkoren

"Nudient" förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på hemsidan. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på hemsidan), alternativt 30 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna. "Nudient" rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.Ovanstående villkor var senast uppdaterade den 2019-11-27.

Klarnas betalningsalternativ

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:


Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.


Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här. 


Betala Direkt: Betala Direkt baseras på autogiro och ditt konto debiteras först när butiken har hanterat din beställning och skickat din order. Villkoren för Betala direkt finner du här.


Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts. 


Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här


För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy.Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy

Övriga frågor? Kontakta våran Kundtjänst på mail: