VÅR VISION

På NUDIENT anser vi att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela företaget. Bakom varje beslut, från vilken typ av kontorsmateriel vi köper till vilka fraktalternativ vi erbjuder våra kunder, anammar vi en framtid med låga utsläpp, något vi prioriterar starkt.

Metodiken vi följer består av tre pelare på alla avdelningar.

1. TRANSPARENS

Vi spårar och mäter vår dagliga verksamhet och våra produkters miljöavtryck för att identifiera förbättringsområden.

2. OPTIMERA ENERGI OCH RESURSANVÄNDNING

Vi sätter upp mål för att optimera energi- och resursanvändning, med fokus på återvunnet material för att minska avfall och utsläpp.

3. GE TILLBAKA TILL SAMHÄLLET

Då vi för närvarande arbetar med att göra förbättringar inom ovan nämnda områden ser vi lika värde i externa initiativ. Vi har därför introducerat ett samarbete med #tide ocean material® som hjälper oss att plocka upp en plastflaska från havet för varje skal som säljs av NUDIENT.

Thin Collection