DESIGNPRINCIPER

Delarna som avgör vårt miljöavtryck lyfts fram genom att granska alla faser av produktutvecklingsprocessen.

DESIGN/TEKNIK

Innan vi introducerar en annan produkt ställer vi alltid frågan "Varför?" En ny produkt bör tillföra positivt till produktportföljen. Det kan vara en ny funktion, producerad på ett mer hållbart sätt eller att det utmanar normer i materialval. Våra produkter ska ha ett syfte som går längre än att vara dekorativa. Vi vill möta användarnas behov på ett innovativt sätt.

Redan i ett tidigt skede av produktutvecklingen bestäms långsiktiga kostnader. Att minimera mängden material och att överväga alternativa material som är förnybara och/eller återvunna är avgörande under dessa tidiga delar av utvecklingen. Därför funderar vi alltid på dessa frågor tidigt i processen.

PRODUKTION

Vi strävar alltid efter att förbättra produktionsstadiet: Det handlar om vilka material vi använder (målet är att använda 100% återvunnen PC-plast i alla produkter). Vi överväger också vilken typ av transport vi använder för att frakta våra produkter, med stort fokus på att öka andelen produkter som skickas via fartyg. Våra förpackningar är alltid återvunna, återvinningsbara och/eller biologiskt nedbrytbara.

ANVÄNDNING

Våra produkter är utvecklade för att skydda mer värdefulla föremål: som din iPhone. Under användningsfasen är det avgörande att våra produkter gör detta bra - för att undvika behovet av att köpa nya produkter. Det är viktigt att sortimentet anpassar sig till förändrade krav från våra kunder genom att anpassa designen till nya modeller och funktioner.

END-OF-LIFE

Alla våra förpackningar är gjorda av förnybara, återvunna material. Förpackningen är plastfri och återvinningsbar. Vi arbetar alltid med en modell för cirkularitet på NUDIENT. Ett av våra största mål är att skapa en hållbar loop, när våra kunder är färdiga med användningen av våra produkter.

Thin Collection