Reklamationsportal

Det är viktigt att du som kund noga undersöker din order vid mottagande. Om någon av dina produkter skulle defekta när du mottar din order, vänligen registrera en reklamation här.
Specifiera ditt ordernummer och bifoga bild på den skadade, tillsammans med en tydlig beskrivning av problemet.

Garantin från NUDIENT täcker inte:

 • Fel eller skador orsakade av missbruk/vårdslöshet (slag, bucklor, klämskador, montering/demontering, tappade produkter etc.) eller olyckor.
 • Estetiska modifieringar, defekter och skador orsakade av normalt slitage och åldrande (mindre repor, slitage, förändringar i form eller färg flagning, etc.).
 • Installationsfel inklusive bubblor, damm och sprickor.
 • Defekter och skador på grund av tapp, stöld, brand, vatten, naturkatastrof, extrem kyla eller extrem värme.
 • Att inte följa skötselanvisningar kan även häva garantin.
 • Garantin täcker endast själva produkten; mobiler/hörlurar/datorer täcks inte av vår garanti. Vänligen kontakta ditt försäkringsbolag.

Produkter köpta hos någon av våra återförsäljare kan ej returneras, bytas eller reklameras hos oss. Vänligen kontakta din återförsäljare angående eventuella problem.

Garantin från NUDIENT täcker:

 • NUDIENTs är gilitig i upp till 1 år efter köptillfälle.
 • Garantin täcker tillverkningsfel, inklusive form, lim och sömmar.
  I händelse av ett garantiproblem, vänligen registrera detta på i vår reklamationsportal och ange ditt ordernummer, en detaljerad beskrivning av problemet och bilder på ärendet.
 • Om produkten omfattas av vår garanti ger det dig rätt till en likvärdig produkt.
 • Observera att ersättning inte sker när produkten inte omfattas av vår garanti.

Vid eventuell tvist följer vi alltid Allmänna Reklamations Nämndens (ARN) beslut.