KOLDIOXIDAVTRYCK

Vi mäter miljöavtrycket som våra produkter har på miljön. Ett verktyg som heter 2030 Calculator, av Doconomy, använder ett förenklat verktyg för livscykelanalys som låter företag mäta sin påverkan på miljön. Detta mäts genom att analysera miljöeffekterna genom olika stadier från utvinning av råvaror och produktion, till slutet av livscykeln.

Datan som hämtas från Doconomy låter oss se vilka områden vi kan förbättra oss inom – samt vilka av våra modifieringar som har haft störst inverkan. Samtidigt strävar vi efter att vara transparenta med de resultat som uppnås genom strategiska modifieringar och ny implementering som också gör det möjligt för våra kunder att hålla sig informerade och uppdaterade.

Bold Collection